اجرای طرح تغییر مسیر شیر آهک برگشتی تصفیه شکر در خوزستان

اجرای طرح تغییر مسیر شیر آهک برگشتی تصفیه شکر در خوزستان

توضیحات بیشتر
شکر هل دار

شکر هل دار

توضیحات بیشتر
شکر دارچینی

شکر دارچینی

توضیحات بیشتر
شکر لیمویی

شکر لیمویی

توضیحات بیشتر
شکر زنجبیلی

شکر زنجبیلی

توضیحات بیشتر
شکر پودری

شکر پودری

توضیحات بیشتر

آیا می دانید:

مزارع نیشکر خوزستان دیواره دفاعی مهمی در برابر گرد و غبارهای منطقه بوده و حجم عظیمی از این گرد و غبارها را جذب می کند.

 • ناامیدی، عامل رقابت برای اقدامات حمایتی
 • سیاست اتحادیه اروپا درباره شکر: تحولات سیاستهای شیرین کننده ها بعد از سال ۲۰۱۵
 • تغذیه ارگانیک در مزارع نیشکر سلمان فارسی انجام شد
 • رهاسازی بیش از یک میلیون قطعه زنبور پلاتی تلنموس در مزارع نیشکر میرزا کوچک خان
 • رشد استفاده جهانی ازمحصولات قندی برای تولید اتانول
 • تامین 40 درصد شکر تولیدی کشور در توسعه نیشکر
 • سامان دهی باگاس شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
 • استاندار خوزستان: کشت و صنعت های نیشکری از منابع مهم توسعه این استان بوده و تناسب جغرافیایی بسیار زیادی با منطقه دارند.
 • کالبد شکافی سیاست شکر “هیچ برابر هیچ” در ایالات متحده
 • 12 میلیون زنبور تلنموس به منظور مبارزه بیولوژیک با آفات در موسسه تولید می شود
 • بومی سازی دستگاه تبخیرکننده شربت شکر در خوزستان
 • فصل زراعی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ برای برزیل فصل شیرینی نخواهد بود
 • چهارمین برآورد تراز جهانی شکر در سال 2015-۲۰۱۴
 • انتخاب مدیرعامل شرکت خوراک دام شعیبیه به عنوان کارفرمای نمونه استان خوزستان
 • تلاش برای دست یابی به ظرفیت نهایی تولید شکر در کشت و صنعت دعبل خزاعی
 • استفاده از «گِل فیلتر کیک» کارخانه شکر برای حاصلخیزی خاک مزارع نیشکر