سه شنبه 29 خرداد 1397
فرم درخواست استخدام
قابل توجه متقاضیان محترم همکاری

خواهشمند است قبل از تکميل و ارسال فرم درخواست همکاری نکات ذيل را مطالعه فرمائيد :

1- تکميل و ارسال فرم درخواست صرفاً بمنظور تکميل بانک اطلاعات جويندگان کار بوده و هيچگونه تعهدی برای طرفين (شرکت و متقاضی) ايجاد نمی نمايد.

2- درصورت نياز شرکت به جذب نيروي انساني متناسب با رشته تحصيلي و تخصص افراد نسبت به فراخوان متقاضيان با استفاده از شماره تلفن همراه آنها ، ارسال پيامک و . . . اقدام خواهد شد ، لذا از مراجعه حضوري و تماس تلفني جداً خودداري فرمائيد.

3- با توجه به اينکه در صورت فراخوان برگزاري آزمون و مصاحبه مدارک متقاضيان کنترل مي گردد ، لذا در اين مرحله نيازي به ارسال تصاوير مدارک هويتي و تحصيلي نمي باشد.

4- چنانچه قبلاً فرم دستي تقاضاي همکاري با اين شرکت را تکميل و تحويل نموده ايد ، بجهت بروز نمودن و دسترسي سريعتر به اطلاعات مي توانيد مجدداً نسبت به تکميل فرم درخواست همکاري از طريق همين پرتال اقدام نمائيد.

5- در صورت مغايرت اطلاعات ثبت شده با مدارک هويتي ،تحصيلي و . . . متقاضي ، جذب وي بطور کلي از دستور کار خارج خواهد شد.

6- چنانچه در گذشته سابقه همکاري مستقيم با اين شرکت را داشته ايد ضرورت دارد در ستون مربوطه مراتب را قيد نمائيد.

7- قبل از ارسال فرم يک بار ديگر اطلاعات ثبت شده را بدقت مطالعه نموده و پس از اطمينان از صحت آنها نسبت به ارسال اقدام نمائيد . شايان ذکر است اطلاعات ارسالي قابل ويرايش نمي باشند.

8- چنانچه در آينده هر گونه تغييري در اطلاعات پرسنلي شما حادث شود (از قبيل ارتقاء مدرک تحصيلي و . . . ) مي توانيد مجدداً نسبت به ارسال فرم اقدام نمائيد ، در اينصورت در ستون مربوطه گزينه "قبلاً فرم درخواست را ارسال نموده ام" تاييد نموده و علت آنرا در رديف توضيحات مرقوم فرمائيد.

9- از آنجائيکه برخي شرکتهاي تابعه بنا به ضرورت در پرتال هاي متعلقه يا از طريق جرايد و نشريات اقدام به فراخوان متقاضيان کار مي نمايند ، ثبت مشخصات در اين پرتال بمنزله پاسخگويي به تقاضاهاي مذکور محسوب نشده و در صورت تمايل لازم است بطور جداگانه نسبت به ثبت نام اقدام شود.

* متن فوق را مطالعه نمودم و تائید می نمایم . :
مشخصات فردی
* نام و نام خانوادگی :
* نام پدر :
* شماره ملی :
شماره شناسنامه :
* تاریخ تولد :
* محل تولد :
* وضعیت تاهل :
       
تعداد فرزندان :
شماره تامین اجتماعی :
* وضعیت نظام وظیفه :
* آپلود عکس :
اطلاعات تماس
پست الکترونیک :
تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
* آدرس محل سکونت :
* کد پستی :
سوابق تحصیلی
+ -
نوع مدرک :
رشته تحصیلی :
محل تحصیل :
سال اخذ مدرک :
سوابق شغلی
+ -
نام محل كار :
آخرين سمت :
مدت اشتغال : از تاریخ :
تا تاریخ :
سابقه بیمه :
       
سوابق ایثارگری
نوع ایثارگری :
نوع خدمت :
درصد جانبازی :
مدت خدمت در جبهه (ماه) :
مدت اسارت (ماه) :
اطلاعات تکمیلی
توضیحات :
قبلا با شرکت همکاری داشته ام :
قبلا فرم درخواست ارسال نموده ام :
آپلود
مدرک تحصیلی :
شناسنامه :
کارت ملی :
کارت پایان خدمت یا معافیت :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :